AMD Strela

 

Конче го санираше земјениот пат Долна Враштица

Конче го санираше земјениот пат Долна Враштица
Објавено на: 06 Jul 2013

Општина Конче изврши поправка на земјениот пат Долна Враштица до ново асфалтираниот пат до граница со општина Штип. Деновиве заврши асфалтирањето на патот во должина од 4,5 км од штипска страна спрема брана Мантово, Според изјава од градончалникот на општина Конче и преостанатите 2.5 км не асфалтиран пат ке бидат реализирани со рсредства од општина Конче. Со цел времено подбрување на земјениот дел од патот долна Враштица Мантово општина Конче во соработка со ЈП Лакавица извршија делумна санација на патото со цел полесно движење на возилата кои го користат овој пат како пократка реалција за патување до Конче. 

konce

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK