AMD Strela

 

Македонското решение ASAP победник на глобалниот Бетапич инвестициски ден

Македонското решение ASAP победник на глобалниот Бетапич инвестициски ден
Објавено на: 22 Nov 2018

Македонското решение ASAP на стартап компанијата Елевејт глобал (Elevate global) е меѓу победниците на инвестицискиот ден (BETAPITCH Global & Investors Day) на глобалниот стартап центар Бетахаусво Берлин, Германија. Компанијата Елевејт глобал освои парична награда од 5.000 евра за ова иновативно решение, кое претходно победи на првиот Betapitch настан во Македонија, кој се одржа во Центарот за трансфер на технологии и иновации – ИНОФЕИТ при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.

 Елевејтг лобал е спинофф компанија од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ која креираеше нијапредиктивна и прескриптивнаанализанапотоциодподатоцивореалновреме (predictive and prescriptive analytics of data-streams in real-time). Решениетонасловенокако ASAP е наменетозафабрики, енергетскикомпании и компанииштонудаткомуникацискаинфраструктура. Вомоментов, оварешениеможедаизвлекувазнаењепрекубрзаанализанасензорски, геолокациски и текстуалниподатоци.

 „Глобалниот Betapitch не е само да се биде на дел од светската старат сцена, туку да се презентира сработеното пред повеќе од 100 стартапи, 300 инвеститори, корпорации и професионалци од индустријата. Претставува добар почеток за отворање канцеларија на Елевате глобал во Берлин, кој во последно време е „главен град“ на стартапите во Европа“, вели Александар Стамболиев од „Фондацијата проф. д-р Димитар Стамболиев“.

 Локални партнери за Бетапич за Македонија се Центарот за трансфер на технологии и иновации - ИНОФЕИТ приФакултетотзаелектротехника и информацискитехнологиивоСкопје и Фондацијата проф. д-р Димитар Стамболиев.Бетахаус, преку локалните проектиBetapitch патува низ целиот свет, барајќи ги најиновативните стартап компании кои може да направат светски производ. Годинава, натпреварот се одржа во 15 различни града во светот а победниците се собраа во Берлин и се натпреваруваа за некоја од главните награди.

 Повеќе информации за Елевејт глобал на http://www.elevate-global.biz/

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK