AMD Strela

 

Јавна анкета на општина Богданци за учество во креирањето на животната средина

Јавна анкета на општина Богданци за учество во креирањето на животната средина
Објавено на: 05 Feb 2019

Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП),  е стратешки плански документ на локално ниво  инициран од потребата на граѓаните за чиста и здрава животна средина, но и како правна обврска која произлегува од законската регулатива.

Со цел поголема информираност на граѓаните и во насока на нивно вклучување во процесот на подготовка и изработка на ЛЕАП, објавуваме Јавна анкета во електронска верзија, како би можеле сите заинтересирани граѓани да одговорат на истата по електронски пат.

Со пополнување на анкетниот прашалник https://www.surveymonkey.com/r/2WGMFC5 , граѓаните директно учествувате во креирање на животната средина во општина Богданци

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK