AMD Strela

 

Соопштени наградените маски од Струмичкиот карневал

Соопштени наградените маски од Струмичкиот карневал
Објавено на: 11 Mar 2019

О д л у к а

 За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица

1-ва награда, маска со реден број 7, “Танцот на Кабаутерите“’ Газели, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (69 бода)

2-ра награда, маска со реден број 9 „Весели марионети“,СОУ Никола Карев, во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)

2-ра награда, маска со реден број 12 „Етно рапсодија“СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица , во висина од 850 евра во денарска противвредност; (60 бода)

 Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица

1-ва награда, маска со реден број 23 Фламинго -„Мулен руж-1“ –Струмица , во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);

1-ва награда, маска со реден број 28 Неуништива вечна љубов “Здружение Струма“ Струмица, во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);

2-ра награда, маска со реден број 17 “Џентламени“ ООУ „Герас Цунев “ с.Просениково во висина од 400 евра во денарска противвредност;   (51 бода);

Трета награда не се доделува.

 Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица

1-ва награда, маска со реден број 19 „Чекор напред “, Мулен Руж -2, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);

2-ра награда, маска со ред.бр. 1 „Чувари на традицијата“ Ефтимови, во висина од 400 евра во денарска противвредност ; (60 бода);

3-та награда, маска со ред.бр. 22 “Човек со две лица„ Струмички Викинзи, во висина од 300 евра во денарска противвредност’ (57 бода);

 Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица

1-ва награда, маска под реден број 4, “Златните потковици „Кико Стил - Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (69 бода);

2-ра награда, маска со реден број 30 „Магијата на уметноста“ ООУ Св.Кирил и Методиј с.Дабиља, во висина од 300 евра во денарска противвредност; (61 бода);

3-та награда , маска под ред.бр.8 “На бишка џнгрлак„ ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во висина од 200 евра во денарска противвредност; (59 бода);

   Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица

1-ва награда, маска под ред.бр. 13 “Сурва“ Багашоивски, во висина од 150 евра во денарска противвредност, (65 бода);

   Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица

1-ва награда, маска под реден број 16 “Пушти Стојко Рогови“, Багашовски, во висина од 100 евра во денарска противвредност; (67 бода)

2-ра награда, маска под реден број 21 „Комарец“ , Багашевски ,Струмица, во висина од 75 евра во денарска противвредност;(64 бода);

 Категорија Е : со алегориско возило

1-ва награда , маска под реден бројн 28 “Неуништива вечна љубов“ Здружение Струма Струмица, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (69 бода);

2-ра награда, маска под реден број 23 “Фламинго“ Мулен Руж-1, во износ од 300 евра во денарска противвредност; ( 63 бода);

3-та награда, маска под ред.број 19 “Чекор напред“ МУлен руж-2, во износ од 200 евра во денарска противвредност (57 бода).

 Натегорија Ж: дебитантска група

1 -ва награда , маска под реден бројн 5 “Струмички шпагети“ООУ „Видое Подгорец Струмица, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);

 10.03.2019 година

Струмица                                                                         Aлександар Филев –Претседател

                                                                                         Иван Јовев– член

                                                                                         Хризантема Рендевска – член

                                                                                         Панче Беџовски –член

                                                                                          Ване Ристов – член

                                                                                         Ѓорѓи Пелтековски – член

                                                                                         Катерина Милушева – член

Media Flesh

 

ВИДЕО

FACEBOOK