fbpx

С О О П Ш Т Е Н И Е oд ЈПКД „Турија“Василево: Водата од регионалниот водовод повторно може да се пие

 С О О П Ш Т Е Н И Е oд ЈПКД „Турија“Василево: Водата од регионалниот водовод повторно може да се пие

ЈПКД „Турија“, Василево ги известува водокорисниците од населените места Василево, Ангелци, Градашорци, Едрениково и индустриската зона,  кои со вода за пиење се снабдуваат од регионалниот водовод и резервоар на Ташли Баир,  дека од денес  водата е исправна и   истата може непречено да се пие односно да се употребува за сите намени во домаќинствата.

Проблемите кои беа причина за замaтеност на водата се целосно надминати.

Share via
Copy link