fbpx

Семејството Костадинови донираше креветчиња со цел зголемување на капацитетите во детската градинка „Виножито“

 Семејството Костадинови донираше креветчиња со цел зголемување на капацитетите во детската градинка „Виножито“

„Со донацијата од семејството Костадинови за детската градинка „Виножито“, го зголемуваме капацитетот за згрижување на уште повеќе деца во рамки на нашата установа. Овој хуман гест придонесе и создаде можност да се отвори нова јаслена група со капацитет од 12 деца, со што со што излегуваме во пресрет на родителите кои имаат неопходна потреба од згрижување на своите деца во детската градинка „Виножито“. Пристапноста до услугите за згрижување деца во нашата градинка, од најмала возраст е еден од приоритетите на нашата воспитно-образовна институција“ велат од детската градинка „Виножито.

Share via
Copy link