fbpx

Tags : Агенција за млади и спорт

Агенцијата за млади и спорт нема да го признае изборното

Ја известуваме јавноста дека Агенцијата за млади и спорт нема да ги признае резултатите од Изборното Собрание на Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) коешто ќе се одржи утре и нема да учествува со свој претставник. АМС како единствено владино тело коешто е надлежно за работите од областа на спортот и вршење надзор над спроведувањето на […]

Агенција за млади и спорт:ФФМ функционира со Статут спротивен на

Агенцијата за млади и спорт постапуваќи согласно своите надлежности и овластувања ја информира јавноста за следното: Како орган на државната управа надлежен за работите од областа на спортот во Република Северна Македонија при извршен инспекциски надзор во Фудбалската федерација на Македонија (решение ИП1 бр.14-182/2 од 21.01.2019 година) утврдени се низа неправилности спротивно на Законот за […]