fbpx

Tags : чисти

„Комуналец“ го чисти каналот на реката Тркања од Пречистителната станица

Екипа од Оделението Водовод и Канализација при ЈПКД „Комуналец“ започнува со чистење на каналот на река Тркања од Пречистелната Станица до спој со канал од „Крушевска Република“ и Каналот од мостот на улица „Климент Охридски“ до спој со реката Тркања. Целата должина на овој потег е околу 3 километри а со неговото чистење ќе се […]

„Комуналец“ го чисти каналот на „Крушевска Република“

ЈПКД „ Комуналец“ започна со генерално пролетно чистење на каналот на „Крушевска Република“ со што освен подобрувањето на изгледот и хигиената на самиот канал, се превенира од создавање на поплави од поројни дождови во летниот период. Во акцијата е соберена и депонирана сета трева и растенија, сите нови израстоци на трева и растенија во каналот […]