fbpx

Tags : Даунив синдром

Во Струмица се отвора Клуб на семејства со деца и

Здружението на граѓани за помош и поддршка на лица со даунов синдом „Вера“ Струмица во партнерство со општина Струмица отвора „Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром“, во рамките на функционирањето на Повеќенаменскиот Социјален центар во Струмица, а согласно Програмата V2-Социјална заштита за 2023 година на општина […]