fbpx

Tags : десет дена

Уште десет дена трае рокот за поднесување на барања за

Уште десет дена трае рокот за поднесување на барања за субвенции за Програмата за земјоделство 2020 година. Поточно, земјоделците можат да ги поднесат барањата за субвенции до 31- ви јули 2020 година. Во овој период се поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство и тоа за поледелски и градинарски култури, лозови и овошни насади. […]