fbpx

Tags : дигитално земјоделство

Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје со нова

Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) отвора нова студиска програма по Дигитално земјоделство. Програмата има мултидисциплинарен пристап и се реализира во тесна соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ, Факултетот за електротехника и информациски технологии – ФЕИТ и Машинскиот факултет – МФ, сите во состав на Универзитетот „Св. Кирил и […]