fbpx

Tags : донесен

Донесен буџетот на Општина Струмица за 2024 година

На денешната седница Советот го донесе Буџетот на општина Струмица за 2024 година. Тој ќе тежи 1.525.250.690,00 денари, од кои што 700.782.690,00 денари се однесуваат на блок дотации, 45.727.000,00 денари се однесуваат на самофинансирачки активности на буџетските корисници, 45.131.000,00 денари се однесуваат на донации и средствата од основниот буџет во износ од 733.610.000,00 денари. Градоначалникот […]