fbpx

Tags : информација

Министерство за земјоделство:Важна информација за земјоделците!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ!!! Почитувани земјоделци, Со цел непречено извршување на тековните земјоделски активности, Владата на Република Северна Македонија, за земјоделците овозможи исклучок од воведената забрана и посебен режим на движење. Регистрираните земјоделци во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) кој што го води Министерството за земјотелство, шумарство и водостопанство, дозволите за движање ќе […]