fbpx

Tags : исчистен

Исчистен отворениот канал во Градашорци

Се чистеше отворениот канал во населеното место Градашорци, од каде со механизација се отстранети околу 60 м3 наносен материјал, главно тиња, кал и вегетација. Според информацијата од претставникот на ЈПКД  „Турија“, Василево  исчистен е целиот канал, во должина од околу 250 метри со што се нормализира неговата функационалност односно целосно е подготвен за прифаќање на атмосферските  […]