fbpx

Tags : јавна расправа

Се одржа јавна расправа по новиот ГУП на Струмица за

Струмица се гради и развива и се соочува со нови предизвици, а со тоа е неопходна потребата од нови рамки на урбанистичкото планирање. По 21 година изготвен е Нацрт план за нов Генерален урбанистички план на град Струмица со плански период 2023-2033 година. Овој најважен урбанистички документ ќе создаде простор за планиран, урбан и квалитетен […]