fbpx

Tags : југоисточен

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион одбележа 15 години

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион денеска одбележа 15 години постоење и работење. Свеченоста се одржа под мотото „Еден регион-безброј приказни“, а на настанот беа презентирани резултатите од досегашното работење преку видео приказни на вработените во Центарот, поранешни претседатели од редот на градоначалници на Советот за развој на регионот, а на поголем број институции […]

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион почна со реализација

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион започна со имплементација на проектот „Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR“. Центарот е проектен партнер во овој проект и го имплементира заедно со Регионот на Централна Македонија, Грција и Центар за управување со кризи, Република Северна Македонија. Проектот е […]

Jавен повик за избор на член во Советот за развој

Согласно член 21 став 7 – 15  од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/21 и 174/21), член 1 став 2 и член 2 став 1 алинеа 19 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југоисточниот плански регион бр. 08-257/1 од 23.06.2021 год., Советот за […]