fbpx

Tags : Клуб

Во Струмица отворен Клуб за деца и младинци со Даунов

Во Струмица денеска беше отворен Клуб за деца и младинци со даунов синдром и нивните семејства, а кој е сместен во Повеќенаменскиот социјален центар во нашиов град и e резултат на отворениот јавен повик од програмата „V2“ на Општина Струмица на кој аплицираше Здружението за помош и поддршка на лица со даунов синдром „Вера“ од […]

Во Струмица се отвора Клуб на семејства со деца и

Здружението на граѓани за помош и поддршка на лица со даунов синдом „Вера“ Струмица во партнерство со општина Струмица отвора „Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром“, во рамките на функционирањето на Повеќенаменскиот Социјален центар во Струмица, а согласно Програмата V2-Социјална заштита за 2023 година на општина […]