fbpx

Tags : „Крушевска Република“

„Комуналец“ го чисти каналот на „Крушевска Република“

ЈПКД „ Комуналец“ започна со генерално пролетно чистење на каналот на „Крушевска Република“ со што освен подобрувањето на изгледот и хигиената на самиот канал, се превенира од создавање на поплави од поројни дождови во летниот период. Во акцијата е соберена и депонирана сета трева и растенија, сите нови израстоци на трева и растенија во каналот […]