fbpx

Tags : Митко

Поезија од Митко Гогов објавена во Германија и во Хрватска

Селекција од поезијата на Митко Гогов, концептуален уметник, поет и граѓански активист од Струмица е објавена во Германија, во списанието за култура, литература и уметност Reibeisen, во превод на Маргарит Жеков и во Хрватска во електронското списание за литература „čovjek-časopis“ чиј уредник е Жељко Белиниќ, a во превод на Борјана Прошев-Оливер. Гогов е роден 1983 […]