fbpx

Tags : Општина Богданци

Општина Богданци објави оглас за реконструкција на улици

Општина Богданци објави оглас за доделување договор за јавна набавка за реконструкција на улици на територијата на Општина Богданци. Набавката се состои од два дела. Дел 1: Чистење, тампонирање и поставување на бехатон со набавка, транспорт и поставување на улични бетонски рабници на улици и делови од улици во населено место Богданци и дел 2: […]

Општина Богданци продолжува со мерките за организирано фрлање на создадениот

Со цел за почиста животна средина, во интертес на сите нас, Општина Богданци во соработка со ЈП „Комунална чистота“ Богданци, продолжува со  мерките за организирано фрлање на создадениот отпад и контрола на создавање на диви депонии. СТРОГО СЕ ЗАБРАНУВА! – Самоиницијативно фрлање и оставање на отпадот покрај  и во садовите за собирање на отпад, како: градежен шут, косена трева, сечени […]

Општина Богданци продолжува со прекинатиот форумски процес

По пауза од пет месеци предизвикана од епидемијата со ковид-19,Општината Богданци во соработка со УНДП, продолжува со активностите за организирање на форумите на заедницата. До март, на самиот почеток од проектот, беа организирани една сесија од форумот и една работилница, на која се развиваа предложените концепт проекти. За 6 август е закажана втората сесија, која […]