fbpx

Tags : приоритетни

Утврдени трите приоритетни проекти на Општина Струмица за 2023 година

Набавка на еко електрични автобуси и поставување на модерни смарт постојки, поставување на фотоволтаици на сите основни и средни училишта и соларен катастар, ова се трите приоритетни проектни иницијативи за буџетската 2023 години. Тие добија најмногу бодови од вкупно предложените 9 проектни иницијативи од страна на граѓаните од урбаните и месните заедници, претставниците на невладиниот […]