fbpx

Tags : пристап

Системски пристап за развој на зелената дигитализација на локално ниво

Проект „Компјутерската моќ станува зелена – GO GREEN“ “Еден од главните идентификувани предизвици за зелена дигитализација на локално ниво е недостатокот на сеопфатна државна стратегија со која ќе се спроведува дигитализацијата. Во оваа насока, прв приоритет на кој треба да се работи е креирање стратегија која ќе има цел да создаде систем или процес во […]