fbpx

Tags : распределени

Распределени становите во социјалните згради во Гевгелија и Демир Капија

Министерството за транспорт и врски денеска изврши прелиминарна распределба на социјалните згради во Гевгелија и Демир Капија. Право на учество на јавниот повик за распределба имаа деца без родители или родителска грижа, со навршени 18 години кои до исполнување на полнолетство биле згрижени во институции за деца без родители, корисници на право на гарантирана минимална […]