fbpx

Tags : Рурална Коалиција

Жените во руралните средини и нивната економската независност се стратешки

Рурална Коалиција во својот стратешки план за периодот 2021-2025, како свој стратешки приоритет ја зацрта поддршката на жените и младите фармери во руралните средини, со цел подобрено искористување на финансиската поддршка во земјоделието од нивна страна. Посебно значаен сегмент во дејствувањето на Рурална Коалиција ќе биде насочен кон подобрување на условите за постигнување поголема економска независност на […]

Рурална Коалиција: Ефикасна дигитализација во земјоделството е важен предуслов за

Рурална Коалиција, како водечка национална организација која делува на полето развој на руралните средини и земјоделието, составена од 50 локални здруженија од државава, повика на итна и неодложна државна активност на полето дигитална писменост во руралните средини и дополнителна дигитална трансформација во земјоделството како еден од најважните предуслови за понатамошен развој на секторот. “Потребно е […]