fbpx

Tags : рурални средини

Жените во руралните средини и нивната економската независност се стратешки

Рурална Коалиција во својот стратешки план за периодот 2021-2025, како свој стратешки приоритет ја зацрта поддршката на жените и младите фармери во руралните средини, со цел подобрено искористување на финансиската поддршка во земјоделието од нивна страна. Посебно значаен сегмент во дејствувањето на Рурална Коалиција ќе биде насочен кон подобрување на условите за постигнување поголема економска независност на […]