fbpx

Tags : стереотипи

Нема Цијанид, Сулфурна киселина или друга токсична хемикалија, а минералниот

Комерцијална ПР објава Предрасуди и Стереотипи: Технологија на хемиски процес ,,Лужење” со примена на токсични хемикалии – Цијанид и Сулфурна киселина со што ќе се контаминира и трајно ќе се загадат почвата, подземните и надземните води ВИСТИНА: Само физички процес ,,Флотација” за добивање на бакарен концентрат и во ниту една фаза нема да се употребува […]