fbpx

Tags : тренери

Општина Струмица објави Јавен повик за дотација за тренери во

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица објавува:ЈАВЕН ПОВИКза дотација за тренери во спортските клубовиСо овој Јавен Повик […]