fbpx

Tags : трошоци

Дигитален земјоделски инженер за помали трошоци и поголеми приноси на

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје (ФЗНХ) организираше Конференција и панел дискусија на тема „Дигитализација во земјоделството – Предизвици и можности за македонскиот земјоделско – прехранбен сектор”. Повод за одржување на конференцијата е отворање нова интердисциплинарна студиска програма по Дигитално земјоделство. На конференцијата, научната мисла и идеја, преку дискусиите на присутните претставници на […]

Општина Богданци објави јавен оглас за субвенционирање на трошоци за

Врз основа на Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги бр.08- 1753/22 од 29.12.2020 година („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 20/20), Градоначалникот на Oпштина Богданци, објавува  ЈАВЕН ОГЛАСЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ  Општина Богданци ќе обезбеди средства од Буџетот на Општина Богданци за 2021 година […]