fbpx

Tags : весник

Поддршка на весникот „ПРЕСПА“ на заедницата на Mакедонци во Албанија

Фондацијата „ЗАЕВ – Едно општество за сите“, поаѓајќи од своите цели и начела, покрај активностите од своите програмски определби кои се однесуваат на ангажмани од хуманитарно-добротворен карактер, ги поддржува и активностите кои се во функција на зачувување, негување и афирмација на македонскиот јазик и култура во земјава, па и надвор од неа. Деновиве логото на […]