fbpx

Tags : влијание

Независно мониторинг тело ќе го контролира влијанието на рудникот врз

(Комерцијална ПР објава) Предрасуди и Стереотипи: ”Рудници на Смртта”, “Еко-Геноцид”… никогаш и никаде на светот не може да постои современо, одговорно и одржливо рударство(!??). ВИСТИНА: Во минатото, традиционалните техники на рударската индустрија која користела значителни количини ресурси – вода, земја, јагленород и енергија, релативно често предизвикувала штетни влијанија врз животната средина. Ваквите штети, доколку не […]