fbpx

Даскаловски ќе ја предводи советничката листа на СДСМ, а Маџунков на ВМРО-ДПМНЕ

 Даскаловски ќе ја предводи советничката листа на СДСМ, а Маџунков на ВМРО-ДПМНЕ

Досегашниот Претседател на Совет на општина Струмица и претседател на ОО СДСМ Струмица, Марјан Даскаловски ќе ја предводи советничката листа на социјалдемократите, додека советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ ќе ја предводи Д-р Никола Маџунков, специјалист по гинекологија, акушерство и репродуктивна медицина.

Листата на советници од редовите на СДСМ ја сочинуваат:

2. Наташа Шапковска
3. Зоран Костадинов
4. Македонка Глигорова
5. Абдуљ Амедов
6. Дениза Стамболиева
7. Борис Стојанов
8. Елена Маѓеровска Паликарова
9. Ице Беличев
10. Танкица Митрева
11. Ване Крстев
12. Силвана Стојанова
13. Александар Ненчев
14. Мери Туџарова
15. Ајати Ибраимов
16. Нела Лазарова
17. Страшо Јовов
18. Павлинка Стојанова
19. Столе Кавазов
20. Софче Дончева
21. Борче Стојчев
22. Елена Китанов
23. Митко Петров

Листата на советници од редовите на ВМРО-ДПМНЕ ја сочинуваат:

2. Љилјана Коцева
3. Владимир Ристов
4. Сашко Милковски
5. Тања Дедејска
6. Киро Грковски
7. Ѓорге Јовов
8. Илија Илиев
9. Елена Орцева
10. Наташа Котева
11. Драги Памуков
12. Љубица Покрајчева
13. Блаже Крстев
14. Христијан Велков
15. Снежана Пијанманова
16. Алијаша Дурмишов
17. Бранко Ѓоргиев
18. Наташа Стојанова
19. Весна Стојанова
20. Бојан Стојанов
21. Мери Ристова
22. Никола Андонов
23. Марија Колева

Share via
Copy link