fbpx

НОВУС и Медија Флеш спроведоа истражување за моменталната состојба за слободата на репортирање во Југоисточниот регион

 НОВУС и Медија Флеш спроведоа истражување за моменталната состојба за слободата на репортирање во Југоисточниот регион

Центарот за истражување и анализи „НОВУС“ и здружението „Медија Флеш“ во рамки на проектот „Граѓанско сојузништво за репортери без граници” поддржан од програмата за поддршка Safe Journalistssafejournalists.net, финансиран од страна на Европската унија спроведоа истражување кое имаше за цел да ја истражи моменталната состојба за слободата на репортирање во Југоисточниот регион и преку анкетни листови да го мапира јавното мислење за тоа што граѓаните сметаат за слободата на репортирање, дали новинарите во Југоистокот се заплашени или слободно известуваат, каква е состојбата на политиките и практиките за медиумска писменост во општините од регионот за тоа колку граѓаните може да препознаат лажни вести и дезинформации.

Истражувањето можете да го најдете на следниот линк: https://associationnovus.org/wp-content/uploads/2022/09/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%9E%D0%94-%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A3%D0%A1-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%88%D0%90-%D0%A4%D0%9B%D0%95%D0%A8-1_compressed.pdf

Share via
Copy link