fbpx

Отворен повик за новинарски награди за креативност и новинарска етика

 Отворен повик за новинарски награди за креативност и новинарска етика

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) во партнерство со Програмата за развој на Обединети Нации (УНДП) објавува годишен конкурс за новинарски награди со цел да се поттикне и награди квалитетното и етичкото известување, посветено на точни и професионални медиумски објави. Целта на овој повик е да се привлечат пријави кои пред се ќе бидат фокусирани на медиумски објави преку кои се анализираат дезинформации во општеството и неточни наративи, без оглед  на нивниот извор. Наградите се посветени на борбата против дезинформациите и промовирање на родово чувствително известување, поттикнувајќи го јакнењето на новинарскиот интегритет.

Комисијата за избор посебно ќе внимава на квалитетот и  оригиналноста на новинарското истражување и анализа, на точноста, релевантноста и влијанието / одекот на темата во јавноста.

Времетраење на повикот: од 12.03.2024 до 12.04.2024 година.

Паричен фонд во бруто износ: за прва награда 125,000 МКД, за втора награда 75,000 МКД, и  за третата награда 50,000 МКД.

Критериуми за пријава за новинарските награди:

  • Секој апликант може да достави најмногу две пријави во кои тој или таа се  јавуваат како автори или ко-автори,
  • Апликантите во пријавата накусо да појаснат зошто сметаат дека пријавата ги исполнува бараните услови и цели на повикот
  • Медиумските објави потребно е да бидат објавени на традиционални или онлајн медиуми кои се регистрирани во Македонија, со исклучок на објави на платформата www.jasno.mk која е во рамки на оваа инцијатива на ЗНМ и УНДП
  • Медиумските содржини потребно е да бидат објавени во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.

Начин и рок на аплицирање

Заинтересираните треба да ја достават својата пријава  преку електронска пошта на следниве адреси: contact@znm.org.mk  со назнака „ЗА ЗНМ / УНДП НАГРАДА“ или по пошта до: Здружение на новинарите на Македонија, Градски Ѕид Блок 13, 1000 Скопје.

Крајниот рок за доставување на апликации е 12.04.2024 (недела) до 23.55ч, ЦЕВ.

Само пријавите кои ги исполнуваат наведените критериуми ќе бидат земени предвид.

За дополнителни информации, заинтересираните новинари можат да се обратат на 02 / 3 298 139 секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот.

Оваа активност е дел од иницијативата „Зајакнување на капацитетите на локалните заедници за справување со дезинформации и родово базирани дезинформации“, кој се имплементира со финансиска поддршка на Данска, Луксембург, Република Кореја и Шведска, во рамки на програмата UNDP Funding Windows.

Share via
Copy link