fbpx

Се намалува бројот на членовите и висината на надоместокот во управните и надзорните одбори во јавните претпријатија

 Се намалува бројот на членовите и висината на надоместокот во управните и надзорните одбори во јавните претпријатија

На денешната редовна седница на Владата на Република Северна Македонија, беше усвоен Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за јавни претпријатија предложен од Заменикот на претседателот на Владата задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресури, Љупчо Николовски и министерот за економија, Крешник Бектеши.

Со предложеното законско решение бројот на членови на управниот одбор се намалува на 7 членови во јавните претпријатија чиј основач е Владата на Република Северна Македонија, градот Скопје и општините во кои живеат над 50.000 жители, како и на управните одбори на меѓуопштинско јавно претпријатие, а управниот одбор на јавно претпријатие основано од општина во која живеат до 50.000 жители се намалува на пет членови. Број на членови на надзорните одбори се намалува на 3 членови. Со ова законско решение се уредуваат и општите и посебни услови кои треба да ги исполнуваат членовите, се регулира постапката за нивното пријавување и избор, а ќе се регулира и формата и содржината на јавниот повик, начинот на пријавување и селекција и постапката за избор.

Надоместокот за членовите на управните одбори нема да може да биде поголем од половина од просечната плата на вработените во одреденото јавно претпријатие, додека пак, надоместокот за членовите на надзорниот одбор нема да може да биде поголем од една третина од просечната плата на вработените во јавното претпријатие.

Ова законско решение е дел од Планот за борба против корупцијата и со него се надминуваат претходно детектираните слабости, се рационализира трошењето на државните средства и истовремено се исполнуваат препораките од извештаите на домашните и странските невладини организации со кои заеднички дејствуваме на полето на борба против корупцијата и владеењето на правото.

Share via
Copy link