fbpx

Струмичките бизнисмени се информираа за проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“

 Струмичките бизнисмени се информираа за проектот  „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“

Бизнисмените од Струмица, денеска, се информираа заспецијализираните програми и услуги за развој на вештини за полесно вклучување на ранливите групи на пазарот на трудот. Претставници на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, во рамки на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ порачаа дека со оваа проектна реформа, најзагрозените категории од сиромаштија, односно тие што не се активни подолго време и се под социјална заштита, ќе се вклучат на пазарот на труд.

Наташа Здравковска, координатор на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“, кој се реализира од страна на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и финансиски е поддржан од Европската унија, објасни дека проектот се спроведува со цел да се намали долгорочната невработеност и зависноста од гарантираниот минимален приход. Според претставниците на Агенцијата за вработување, оваа цел ќе се постигне само со ефективно вклучување на ранливите групи, посебно на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на труд.

Во рамки на проектот граѓаните ќе добијат услуги за советување и мотивација (СИМ програма) преку психосоцијална и менторска поддршка како прва компонента на проектот. По ова ќе следува вклучување на пазарот на труд преку обуки и вработување преку 4 активни мерки, како што се Обуки за побарувани занимања, Обука кај познат работодавач, Практикантство и Субвенционирано вработување.

Во реализација на проектот учествуваат Центрите за вработување и Центрите за социјална заштита, кои меѓу себе комуницираат преку систем за електронска размена на податоци за подобра селекција и ефикасност на процесот.

Во проектот се вклучени повеќе од 1.500 лица корисници на гарантирана минимална помош, од кои досега најмалку 5 проценти веќе се вработени. Реализацијата на проектот обезбедува информации за ранливите категории граѓани, како што се нивниот став, менталитет, уверувања и предрасуди, што ќе бидат основа за прилагодување на активните мерки и услугите на двете институции за да се постигнат подобри резултати на теренот. Притоа, главни партнери – поддржувачи на ваквата активност се Центрите за вработување, Центрите за социјална помош и секако, бизнис заедницата на локално ниво.

Share via
Copy link