fbpx

Tags : чистење порој

ЈПКД „Турија“ Василево го чисти поројот во село Сушево

ЈПКД „Турија“, Василево во соработка со општина Василево деновиве го чисти речното корито во населеното место Сушево односно поројот кој минува низ самото населено место и го дели на два дела. Се отстранува наталожениот материјал и  диво израснатата  вегетација. Според информацијата од директорот на ЈПКД „Турија“, Зоран Ѓорѓиев,  ќе биде исчистено целото корито, почнувајќи од […]