fbpx

Tags : годишна награда

Конкурс за доделување на Годишна награда и животно дело на

Врз основа на член 10 од Статутот на Општина Струмица (“Сл. гласник на Општина Струмица” бр. 5/06) и член 28 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишната награда на Општина Струмица “Св.Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” (“Сл. гласник на Општина Струмица” бр. 19/07, 23/09 и 25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на […]

Конкурс за доделување на Годишна награда и животно дело на

Врз основа на член  10 од Статутот на Општина Струмица (“Сл. гласник на Општина Струмица”  бр. 5/06) и член  28 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишната награда на Општина Струмица “Св.Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” (“Сл. гласник на Општина Струмица”  бр. 19/07, 23/09 и 25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на […]