fbpx

Tags : истражување

Објавен извештајот од истражувањето за мапирање на актуелните практики во

Ова истражување е спроведено во осум таргетирани општини (Битола, Кичево, Куманово, Неготино, Тетово, Струмица, Чаир и Штип). Со цел да се мапира состојбата, Центарот за граѓански комуникации, заедно со невладините организации вклучени во спроведување на проектот „Заштита од корупција“ (Младински културен центар – Битола, Рурална коалиција, Центар за интеркултурен дијалог, Еколошко друштво ‘Вила Зора’ Велес, Здружение […]

Објавено најновото истражување во рамки на проектот „Заштита од корупција“

Центарот за граѓански комуникации во рамки на проектот „Заштита од корупција“ го објави новото истражување кое се однесува за буџетската ставка 463 на општините. Истражувањето  покажа дека преку буџетската ставка 463 – наречена „Трансфери до невладини организации“ во 2022 година доделиле 6,6 милиони евра. Поконкретно, истражувањето ги покажа следниве клучни наоди: Здруженијата на граѓани и […]