fbpx

Tags : ЈПКД „Турија“

Соопштение од ЈПКД „Турија“-Василево:водата од Турија заради заматување не е

ЈПКД „Турија“, Василево ги информира жителите од населените места во општина Василево, (Василево, Градашорци, Ангелци, Едрениково, Добрашинци, Нова Маала и Чанаклија)  кои со вода за пиење се снабдуваат од Брана Турија, односно преку филтер станиците  Ташли Баир и Добрашинци, дека водата е заматена и истата моментално не е за употреба и пиење. Од ЈПКД „Турија“, […]