fbpx

Tags : меѓународен ден

20 МАРТ КАКО „МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА СРЕЌАТА“!

Комерцијална ПР објава „Тажните луѓе привлекуваат тажни луѓе, Осамените луѓе привлекуваат осамени, Емотивните луѓе привлекуваат емотивни, а СРЕЌНИТЕ луѓе, тие ги привлекуваат СИТЕ луѓе!“ Со Резолуцијата на ОН 65/309 од јули 2011, едногласно прифатена од Генералното Собрание , официјално е дефинирано дека стремежот и потрагата за постигнување СРЕЌА и благосостојба е фундаментална или базично легитимна […]