fbpx

Tags : одлуки

Советотот донесе одлуки за поништување одлуката на Нацрт нов ГУП

На денешната 31-ва седница на Советот на општина Струмица беше донесена Одлука за поништување на Одлуката за утврдување Нацрт план за Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033, како и Одлука за утврдување Нацрт план за Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033 година. Покрај […]

Влада: Утврден Закон за финансиска поддршка за исплата на платите

На денешната 14-та седница на Владата на Република Северна Македонија утврден е Предлог на Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година. Со овој закон, се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на […]