fbpx

Tags : празни села

Според пописот има 205 празни села

Државниот завод за статистика, во согласност со Програмата за објавување и дисеминација на податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021, во последниот сет на пописни податоци ги објави податоците на ниво на населени места и тоа:  – Вкупно резидентно население, домаќинства и станови  – Вкупно резидентно население по 5-годишни […]