fbpx

Tags : предмети

Општина Василево забрзано ги решава предметите за легализација

Во општина Василево, денес беше издадено четириесетото решение за  легализација односно утврдување на правен статус на бесправен објект, од почетокот на мандатот на градоначалникот Славе Андонов. „Оваа бројка на комплетно завршени постапки за легализација на бесправно изградени обкјекти е показател за сериозниот и професионален пристап што како локална самоуправа го имаме во работата  и третманот […]