fbpx

Tags : социјални станови

Распределени становите во социјалните згради во Гевгелија и Демир Капија

Министерството за транспорт и врски денеска изврши прелиминарна распределба на социјалните згради во Гевгелија и Демир Капија. Право на учество на јавниот повик за распределба имаа деца без родители или родителска грижа, со навршени 18 години кои до исполнување на полнолетство биле згрижени во институции за деца без родители, корисници на право на гарантирана минимална […]

Јавен повик за електронска распредeлба на социјалните станови

Се известуваат сите заинтересирани граѓани кои конкурирале на Огласот за  распределување на 37 социјални станови во општина Струмица, во станбена зграда на улица „Ѓорѓи Василев“ број 44 во Струмица, изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Северна Македонија во општина Струмица, а согласно рамковниот договор за заем склучен меѓу Банката […]

Објавен огласот за распределување на 37 социјални станови во Струмица

Министерството за траснпорт и врски ги овјави огласот  за распределување на 37 социјални станови во општина Струмица во станбенa зградa на улица“Ѓорѓи Василев“ број на зграда 44 во Струмица изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Северна Македонија во општина Струмица, а согласно рамковниот договор за заем склучен меѓу Банката за развој при […]