fbpx

Tags : спасувачи на вода

Црвен крст Струмица ќе организира курс за спасувачи на вода

Општинската организација на Црвен крст Струмица, во рамките на своите надлежности,по програмата за одговор при катастрофи и елементарни непогоди и законските одредби на секој објект каде има капачи да има спасувач на вода, ќе организира курс за спасување на вода по програмата на ILS (International life saving federacion), по која се работи во цел свет. […]