fbpx

„Иловица – Штука“ ќе отвори нови 3200 работни позиции за локалното население

 „Иловица – Штука“ ќе отвори нови 3200 работни позиции за локалното население

(Комерцијална ПР објава)

Предрасуди и Стереотипи: Менаџментот на Еуромакс манипулира кога вели дека се обврзува за приоритетно вработување на локално население… во Струмичкиот и под Огражденскиот регион нема традиција за ,,квалитетни рудари”.

ВИСТИНА: Прво, сите заедно мора да вложиме малку позитивна енергија и искрено да се обидеме да ги раскршиме вкоравените предрасуди и одамна застарената перцепција за рударството како исклучиво машка професија претставена преку слика од минатото – „рудар со изветвена облека, извалкано и истрошено лице, стар заштитен шлем и обичен копач во раката!”

Современите рударски комплекси на 21-от век обезбедуваат еднакви можности за родова балансираност на работните позиции. Таквите рудници имаат потреба за директни вработувања на – рударски инженери, машински и електро инженери, металурзи, геодети, техничари, економисти и правници во администрацијата, оператори на машини (камиони, багери, дупчалки…), одржување (монтери, механичари, електричари, заварувачи…), хемичари, сметководители, човечки ресурси, информатичка технологија, магационери и чувари, одржувачи на хигиена, возачи, доктор и медицински персонал, стручни лица одговорни за грижа за животната средина и социјалните аспекти итн.

Во постапката на регрутирање на врaботените ќе биде вклучено поединечно интервју и непристрасна проценка за секој кандидат со цел полесно да се идентификува најдобрата работна позиција согласно вештините и квалификациите. Ние ќе помогнеме посебно на локалните кандидати со тоа што ќе организираме и финансираме ефикасни и сеопфатни, теоретски и практични обуки за сите работни позиции.

Кога рударскиот комплекс ќе започне со редовно оперативно работење, предвидени се повеќе од 500 директни работни места со договори на неопределено време, придржувајќи се стриктно на приоритетот за локалните жители од под Огражденскиот и Струмичкиот регион.

Искуствата од оперирање со вакви современи рударски комплекси насекаде во светот укажуваат дека тука ќе има реална потреба за уште околу 2700 „индиректни” работни позиции, односно нови вработувања кај сите регионални кооперанти по договори за деловен ,,outsourcing”, континуирано снабдување со различни производи, потрошни добра и сервисни услуги кои се неопходни за непречено функционирање.

Несомнено, фактите потврдуваат дека оваа мега-странска инвестиција во југоистокот на нашата држава претставува неповторлива можност за сите жители, за сите деловни субјекти и за локалните општински управи … уникатна можност за одлучно чекорење победнички напред!

Share via
Copy link