fbpx

Општина Струмица дава целосна поддршка на забрзувањето со управувањето на био-отпадот

 Општина Струмица дава целосна поддршка на забрзувањето со управувањето на био-отпадот

Општина Струмица заедно со Македонската секција на Центарот за одржлив развој на енергетски, водни и околински системи (SDEWES-Скопје) го спроведува проектот SCALE-UP, финансиран од програмата на ЕУ, Хоризонт Европа. Во рамките на проектот таа е домаќин на студиска посета од претставници на земјите кои се дел од  партнерите во проектот, Холандија, Германија, Полска и Шведска. На средбата со нив, градоначалникот Костадин Костадинов даде целосна поддршка на забрзувањето со управувањето на био-отпадот, потенцирајќи дека Струмица има огромен потенцијал за развој на био-економијата на одржлив начин.

Струмичкиот регион се смета за најголем производител и извозник на земјоделски производи, пред се поради добрата местоположба и блискоста со две земји од ЕУ (Грција и Бугарија). Како таква, Струмица има изобилство од земјоделски мрежи и здруженија кои сакаат да го забрзаат регионалниот развој на био-економијата на одржлив начин. Главната цел на проектот е да се прилагодат, имплементираат и проценат алатките за да им се помогне на регионалните чинители да ги надминат бариери кон целосно искористување на био-економскиот потенцијал во регионот.

Според Томислав Андреев, раководител на Одделението за заштита на животната средина, ова значи дека нашиот регион ќе се фокусира на синџирот на вредност поврзан со повеќе процеси и употреби за компостирање.

-Мене ми причинува посебно задоволство што нашата Струмица е избрана за локација каде што се врши студиска посета и каде што ќе се вклучат неколку опции за да се заокружат различни аспекти од управувањето со био-отпадот, собирањето остатоци и генерирањето на био- базирани производи и процеси. Ние како држава и регион не сме толку напредни како развиените земји од ЕУ, но има малку добри практики кои би можеле да бидат од интерес за различни групи на чинители, особено насочени кон земјоделските фармери, претприемачи и иноватори, а најважно е што како општина, имаме силна желба да ги следиме овие современи трендови и да ја даваме нашата поддршка од кои сите ние заедно ќе имаме голем бенефит, рече Андреев.

Share via
Copy link