fbpx

Соопштени наградите за најдобрите маски на Струмичкиот карневал

 Соопштени наградите за најдобрите маски на Струмичкиот карневал

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица1-ва награда, маска со реден број 10 “Маскен Марш“ СОУ „Никола Карев„ Струмица, во висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (70 бода)2-ра награда, маска со реден број 14 „CANDY WORLD Сладок Свет “, Студио за модерен балет „Газели„, во висина од 900 евра во денарска противвредност; (62 бода)3-та награда, маска со реден број 1 „Роденденска Магија„“, СОУ “Димитар Влахов“ –Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (53 бода)3-та награда, маска со реден број 2 „ Господари на музиката“, СОУ „Јане Сандански„ Струмица, , во висина од 400 евра во денарска противвредност; (53 бода).

Категорија Б Групна маска со 30 до 50 лица1-ва награда, маска со реден број 12 „Јубилејниот Кас на Струма„, Здружение „Струма„ во висина од 600 евра во денарска противвредност; (70 бода);2-ра награда, маска со реден број 6 “Пчелин Рај“ ООУ „Видое Подгорец “Струмица во висина од 500 евра во денарска противвредност; (63 бода);Трета награда не се доделува.

Категорија В Групна маска со 20 до 30 лица1-ва награда, маска со реден број 11 „Се е во наши раце„ Мулен Руж 2“ во висина од 500 евра во денарска противвредност; (67 бода);2-ра награда, маска со ред.број 8, „Годишни Времиња“ ООУ „Сандо Масев„ Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност ; (60 бода);3-та награда, маска со ред.број 15 „ FAN FACTORY”,ООУ „Никола Карев„ Пробиштип, во висина од 300 евра во денарска противвредност’ (50 бода);

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица1-ва награда, маска под реден број 19 „Карневал Парти„ Кико Стил“ – Струмица, во висина од 400 евра во денарска противвредност; (70 бода);2-ра награда, маска со реден број 4 „Месец на љубовта“ ООУ Маршал Тито – Струмица, во висина од 300 евра во денарска противвредност; (60 бода);3-та награда , маска под ред.број 22 „Загаденото Царство„ Мулен Руж – Млади, во висина од 200 евра во денарска противвредност; (55 бода);

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица1-ва награда, маска под ред.број 20 „Огнени Булки“ –ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино,во висина од 150 евра во денарска противвредност, (69 бода);2-ра награда, маска под реден број 23 „Лимена Свадба„ – Багашовски во висина од 100 евра во денарска противвредност, (64 бода);Трета награда не е доделена.

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица1-ва награда, маска под реден број 13 “Вонземјанин“ Багашовски, во висина од 100 евра во денарска противвредност; (64 бода)2-ра награда, маска под реден број 7 „Кралица на морето“ Багашовски, во висина од 75 евра во денарска противвредност;(63 бода);3-та награда, маска под реден број 16, „ Планински убавец„– Багашовски во висина од 50 евра во денарска противвредност;(62 бода);

Категорија Е : со алегориско возило(1-ва награда , маска под реден број 12“ Јубилејниот Кас на Струма“ Здружение „Струма„, во висина од 500 евра во денарска противвредност; (70 бода);2-ра награда, маска под реден број 11 „Се е во наши раце“ Мулен руж 2„, во износ од 300 евра во денарска противвредност; ( 62 бода);3-та награда, маска под ред.број 1, „Роденденска Магија„ СОУД “Димитар Влахов” -Струмица во износ од 200 евра во денарска противвредност (57 бода).

Категорија Ж: дебитантска група Поради неисполнување на условот за учество од минимум 15 учесника , не е доделена награда за дебитантска група.

Категорија „Награда од публика„1-ва награда , маска со реден број 14 , CANDY WORLD Сладок Свет, Студио за модерен балет „Газели„ во висина од 200 евра во денарска противвредност (771 бода).

Жири комисијата додели и две дополнителни награди на маска со реден број 24 „ Време е за чај„ од ООУ „Герас Цунев „ с.Просениково и маска со реден број 21 „Тролови на среќата„ од ООУ „Св. Кирил и Методиј„ с.Дабиља, во износ од по 100 евра во денарска противвредност.

Доделена е и 1(една) стимулативна награда во износ од 15.000 денари на Струмичките мажуретки за целокупниот ангажман и имиџот на градот.

Од вкупниот фонд за исплата на награди по категории кој изнесува 8.550 евра во денарска противвредност, со доделените награди висината на парични средства е вкупно: 8.025 евра во денарска противвредност. Останати 525 евра од вкупниот предвиден буџет за исплата на награди.

Share via
Copy link