fbpx

Tags : службеник за млади

Младите добија партнер за соработка во сите институции

За остварување на правото на слободно организирање, како и полесен пристап до информациите кои се од интерес на младите, во Законот за младинско учество и младински политики е предвидено воспоставување на службеник за млади во сите органи на државна управа, како и во општините и општините во Градот Скопје и Градот Скопје. Ова значи дека […]

Александар Милушев назначан за службеник за млади во Општина Струмица

-За мене како градоначалник и за општина Струмица, младите луѓе се наши пријатели и партнери во креирањето на локалните политики.Во интерес на зајакнување на таа соработка и заедничко решавање на проблемите и учество во развојот на нашата Општина, а согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики, за Службеник за млади го […]