fbpx

Формиран Клуб за медиумска писменост при Локалниот младински совет на Општина Струмица

 Формиран Клуб за медиумска писменост при Локалниот младински совет на Општина Струмица

Во рамките на реализирање на проектот „Читај меѓу редови: Спротивстави се на дезинформации и  биди медиумски писмен во ера на дигитални вести!“, којшто го реализира „Медија Флеш“, вчера во просториите на Младинскиот центар во Струмица беше формиран Клуб за медиумска писменост при Локалниот младински совет на Општина Струмица.

Координаторот на проектот, Ристо Тасев и проектниот асистент, Веле Појразовски, го презентираа проектот пред присутните и при тоа истакнаа дека основна цел е да се унапреди медиумската писменост и да се создадат вештини за критичко размислување и анализирање кај младите во Општина Струмица за да се справат со дезинформациите и лажните вести.

Пред младите беше презентиран прашалникот за нивните познавања на медиумската писменост, а основно барање од младите е да се воведе предмет медиумска писменост во средното образование или да биде составен дел на некој од веќе посточеките предмети.

Овој проект ги поттикнува младите да станат одговорни конзументи на информациите, свесни да носат информирани одлуки и да се вклучуваат во конструктивен дијалог со сите релевантни чинители. Заради сето ова проектот цели и придонесува за создавање информирана и кохезивна заедница. 

Со овој проект се поттикнува развој на механизмите за соработка кои се бараат од различни засегнати страни, вклучувајќи медиумски организации, граѓанско општество, образовни институции, локални власти, млади и други чинители. Со заедничка работа, тие можат да го намалат негативното влијание на лажните вести и дезинформациите и преку колективен напор од сите ќе се создаде заедница која е добро подготвена да се движи низ светот на информациите и да оди напред заедно.

Оваа активност е поддржана од проектот „Млади агенти на промената“ имплементиран од „Центар за интеркултурен дијалог“ (ЦИД), „Сојуз на извидници на Македонија“ и Центар за истражување и анализи „НОВУС“ Струмица со финансиска поддршка од ЕУ.

За повеќе информации следете ја фејсбук страницата на Здружението: https://www.facebook.com/mediaflashsr.

Share via
Copy link